Så intygar du arbete inom EU/EES

När du har arbetat inom EU/EES eller i Schweiz ska arbete, inkomster och försäkringsperioder styrkas med särskilda sammanläggningsintyg som används inom unionen. Vi ansöker för din räkning om sammanläggningsintyget från arbetslandet.

Vi hjälper dig ansöka om intyg

Nedan finns uppgifter om vilka intyg respektive arbetsland behöver för att kunna utfärda sammanläggningsintyget. Sammanställ uppgifterna och ladda upp dem i Mina sidor så kontaktar vi arbetslandet. Om du arbetat i ett annat land än vad som listas nedan, kontakta oss på 08-412 33 00 så hjälper vi dig. Vi har öppet varje vardag 8.30 - 16.30 

Danmark

Vi ansöker om intyg åt dig. Lämna de här uppgifterna när du ansöker om ersättning:

 • Ditt Danska Cpr-nummer (personnummer)
 • Uppgift om vilken Dansk a-kassa du var/är medlem i

Norge

Vi hjälper dig att ansöka om intyget och behöver följande underlag:

 • Blanketten NAV 04-02.03 Bekreftelse på ansettelseforhold. Blanketten får du av din arbetsgivare. Har du haft flera arbetsgivare den senaste tolvmånadersperioden behöver vi en blankett från varje arbetsgivare.

Finland

När du söker a-kassa behöver vi veta

 1. vilken finsk a-kassa du varit medlem i
 2. ditt personnummer
 3. din/dina arbetsgivares namn samt adress

Tyskland

Vi begär intyg åt dig och för att göra det behöver vi intyget "Arbeitsbescheinigung international" för samtliga anställningar. Det begär du på arbeitsagentur.de

Spanien

Vi hjälper dig med intyg. Vi behöver följande underlag:

 • kopia av ditt pass samt passnummer
 • Número de la Seguridad Social Española (socialförsäkringsnummer)
 • kopia av de tre senaste lönebeskeden
 • anställningskontrakt från senaste anställningen/certificado de empresa

Frankrike

Vi hjälper dig med intyg. Vi behöver följande underlag:

 • kopia av ditt pass
 • kopia av de tre (helst sex) senaste lönebeskeden/bulltein de paie
 • kopia av contract de travail, som utfärdas innan anställningen påbörjas
 • kopia av Certificat de travail, som utfärdas när anställningen avslutas
 • kopia av Attestation d’employeur destinée à Pôle emploi

Irland

Vi hjälper dig! För att vi ska kunna begära intyget behöver vi följande:

 • Intyg P45 och/eller P60 (avser anställningar innan 31/12/2018)
 • Personal and Public Service (PPS) Number
 • Adress på Irland

Nederländerna

Om du har arbetat i Nederländerna kan du själv ansöka om intyg E301/PDU1 hos den nederländska myndigheten UWV.

Blanketten finns både på engelska och nederländska och kan fyllas i med ifyllnadsstöd. Man kan skicka in den via e-post eller skriva ut och skicka med brev. Adressen framgår på blanketten. Man kan ansöka om intyget fyra veckor före anställningskontraktets utgång.

Vill du att vi ska begära intyget behöver vi ditt BSN – Burger Service Nummer (tidigare kallat SOFI-nummer).

Schweiz

Vi hjälper dig!

 • Vi behöver intyget behöver vi "Arbeitgeberbescheinigung international" för samtliga anställningar.
 • Vi behöver veta vilken kanton du arbetat i.

Österrike

Vi hjälper dig med rätt intyg! Vi behöver följande:

 • Socialförsäkringsnummer
 • Blankett L-16

Malta

Vi hjälper dig att söka rätt intyg. Vi behöver följande:

 • kopia av ditt pass samt blanketten FS3 som ufärdas av arbetsgivaren

Övriga länder

Kontakta oss så hjälper vi dig! Mejla utland@akademikernasakassa.se eller ring oss måndag till fredag 8.30-16.30 på 08-412 33 00.