Här har vi samlat information för dig som huvudsakligen bott i Sverige, arbetat utomlands och vill söka a-kassa. Om du inte redan gjort det – skicka in en ansökan om medlemskap till oss. Registrera dig även på arbetsförmedlingen. Varje ärende är unikt så ring eller mejla oss om du har frågor. Det är viktigt att du får den ersättning du har rätt till. 

I vilket land ska jag söka ersättning?

När man har arbetat inom EU/EES och betalat skatt kan arbetat ligga till grund för ersättning. Har man däremot arbetat utanför EU/EES är det endast i undantagsfall man kan söka ersättning hos oss.

  • Har man bott i Sverige, pendlat till jobbet i ett grannland och nu är arbetslös på heltid är det i Sverige man ska söka ersättning.
  • Är man däremot arbetslös på deltid är det i arbetslandet man ska söka ersättning.
  • Har man arbetat inom EU/EES, inte varit i Sverige mer sällan, men ändå starka band till Sverige kan man välja vilket land man kan söka ersättning i. 
  • Har man arbetat i ett land utanför EU/EES och varit utsänd av svensk arbetsgivare och fått lönen från Sverige söker man ersättning i Sverige.

Hur söker jag ersättning?

Det är viktigt att man ansöker direkt om man är arbetslös på heltid, eftersom man direkt överförs till det svenska socialförsäkringssystemet när anställningen upphört. Är man arbetslös på deltid är det i arbetslandet man söker ersättning.

  • Ansök direkt om medlemskap i Akademikernas a-kassa för att inte förlora rätten till inkomstrelaterad ersättning och eventuell inkomstförsäkring. 
  • Skriv in dig på arbetsförmedlingen Det är endast dagar man är registrerad där som man kan få ersättning.
  • Fyll i formulären Sök ersättning i Mina sidor och Bosättningsstat här.
  • Vi hjälper dig att söka intyg. Läs mer här
  • Vi kontaktar dig när vi har fått dina ansökningshandlingar om vi behöver fler uppgifter.

Jag har arbetat i ett land utanför EU/EES

För att kunna få ersättning behöver man ha arbetat inom EU/EES. Endast i undantagsfall kan vi grunda ersättning på arbeten i andra länder, exempelvis om man arbetat för svensk arbetsgivare och fått lönen från Sverige.

Bli medlem

Filip har bott i Malmö och jobbat i Köpenhamn

Filip har det senaste året arbetat i Köpenhamn, men varje dag åkt hem till Malmö. Nu när han blivit uppsagd ska han gå med i Akademikernas a-kassa och söka ersättning i Sverige. 

Anna har jobbat och bott i Berlin

Anna har haft en anställning i Berlin som hon blivit uppsagd från. Hon har sin familj i Sverige, men endast haft möjlighet att åka hem en gång i månaden. Hon kan välja om hon vill söka a-kassa i Sverige eller i Tyskland. Vill hon söka i Sverige ska hon gå med i Akademikernas a-kassa direkt när anställningen upphört.

Kalle har bott i Argentina

Kalle flyttade från Sverige till Argentina där han har bott och arbetat de senaste 10 åren. När han flyttar tillbaka till Sverige behöver han bli medlem i Akademikernas a-kassa. Han behöver även ha jobbat 6 månader, 60 timmar per månad för att ha rätt till ersättning.

Matilda har jobbat på ambassaden i Kairo

Matilda har varit ambassadör i Kairo. Hon har under utlandsvistelsen fortsatt vara medlem i Akademikernas a-kassa. När hon flyttar hem kan hon söka ersättning hos oss.