Om man senast har arbetat i Sverige kan du få lägga samman anställnings- och försäkringsperioder i andra EU/EES-länder eller Schweiz med det arbete man har haft här för att uppfylla villkoren för arbetslöshetsersättning.

Det finns inga krav på att arbetet i Sverige ska ha en viss varaktighet eller karaktär. Det kan räcka med en dags arbete för vilken arbetsgivare som helst. Du måste kunna styrka att arbetet uppfyller kraven på att vara ett förvärvsarbete till exempel med ett arbetsgivarintyg. Detta alternativ kan gälla både för dig som är inflyttad till Sverige och för dig som återvänder efter arbete i EU/EES men inte har varit gränsarbetare eller sällanhemvändare.

Jag arbetade senast i Sverige 

  • Om man senast har arbetat i Sverige kan man få lägga samman anställnings- och försäkringsperioder i andra EU/EES-länder eller Schweiz med det arbete du har haft här för att uppfylla villkoren för arbetslöshetsersättning.
  • Det finns inga krav på att arbetet i Sverige ska ha en viss varaktighet eller karaktär. Det kan räcka med en dags arbete för vilken arbetsgivare som helst.
  • Man måste kunna styrka att arbetet uppfyller kraven på att vara ett förvärvsarbete (det vill säga man betalar skatt) till exempel med ett arbetsgivarintyg.
  • Detta alternativ kan gälla både för dig som är inflyttad till Sverige och för dig som återvänder efter arbete i EU/EES men inte har varit gränsarbetare eller sällanhemvändare.

Bli medlem nu