Kapitel 6.

Den viktiga försäkringen vi sällan tänker på

”Men blir akademiker verkligen arbetslösa?” frågar min bordsgranne, som har funderat på om hans dotter, som precis är färdig civilekonom, verkligen behöver vara med i a-kassan. ”Jag förstår hur du tänker”, svarar jag, ”och du har både rätt och fel”.

Katarina Bengtson Ekström - Kassaföreståndare Akademikernas a-kassa

 


 

”Vad jobbar du med?” frågar min bordsgranne när vi ses på en väns födelsedagsmiddag. Jag svarar det som jag brukar svara, och som för en del kanske låter klyschigt – ”Jag jobbar med något som är viktigt på riktigt, jag jobbar på en a-kassa”.

Pandemi, krig, inflation och lågkonjunktur. Kris på kris på kris. I samhället och för den enskilde. Mitt i dessa omvälvande tider är a-kassan en stabilisator i samhällsekonomin och en grundläggande trygghet för den som behöver ställa om. ”Viktigt på riktigt” är långt ifrån en klyscha för mig och många andra.

”Men akademiker blir väl inte arbetslösa?” är min bordsgrannes nästa fråga, som också funderat på om hans dotter, som precis är färdig civilekonom, verkligen behöver vara med i a-kassan. ”Jag förstår hur du tänker”, svarar jag, ”och du har både rätt och fel”. En akademisk utbildning är en bra investering som ökar chanserna att få jobb. Men den är ingen garanti, även akademiker blir arbetslösa. Det kan handla om konjunktur, strukturförändringar på arbetsmarknaden och ibland bara otur.

En akademisk utbildning är en bra investering som ökar chanserna att få jobb. Men den är ingen garanti, även akademiker blir arbetslösa.

2023 var arbetslösheten 6,5 procent (20–64 år) och det är stor skillnad mellan utbildningsnivåerna; akademiker hade 3 procents arbetslöshet, gymnasie- utbildade 7 procent och de med endast förgymnasial utbildning hade hela 22 procents arbetslöshet. De som inte har en gymnasieutbildning har enligt Arbetsförmedlingen svag konkurrensförmåga och i den gruppen ingår också utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta och äldre (55 +) – 73 procent av de inskrivna arbetslösa hör till en eller flera av dessa kategorier. Arbetslöshet innebär också sämre upplevd hälsa – svåra besvär av ängslan, oro eller ångest är 3 gånger så vanligt bland arbetslösa än bland yrkesarbetande.

Något glädjande: Ungdomarnas arbetslöshet var rekordlåg 2023 – 7,7 procent av 18–24-åringarna var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen och antalet var det lägsta på hela 2000-talet. Men så smolket – oroliga tider märks även bland de unga, en allt högre andel oroar sig för ekonomin.

3,9 miljoner var medlemmar i en a-kassa och 235 000 av dem fick ersättning någon gång under året. Av de arbetslösa var det dock bara 39 procent som fick a-kassa.

Tillbaka till viktigt på riktigt. Oavsett utbildning. Oavsett jobb. Arbetslöshet kan drabba vem som helst och då ska a-kassan finnas där. Vi ser till att människor som förlorat sitt jobb får den ersättning de har rätt till, på det sättet bygger vi tillit och trygghet. Och som svar på min

bordsgrannes andra fråga: – Ja! Självklart ska dottern vara medlem i en a-kassa, det är en av de viktigaste försäkringarna hon kan ha. 


April 2024

Katarina Bengtson Ekström

Kassaföreståndare Akademikernas a-kassa