Kapitel 1.

Arbetsmarknaden

10,6 miljoner – så stor var Sveriges befolkning 2023. Av dem var det 5,9 miljoner, 56 procent, som var i åldern 20–64 år. De flesta i åldersgruppen, knappt 89 procent, ingick i arbetskraften, vilket betyder att de ville och kunde arbeta – 83 procent av dem arbetade och 6 procent var arbetslösa.

1.1 Sysselsättningen och arbetslösheten ökade

Sysselsättningsgrad och arbetslöshet är viktiga mått för att visa utvecklingen på arbetsmarknaden. Eftersom de mäts på olika sätt, sysselsättningsgraden är andelen av befolkningen som jobbar och arbetslösheten är andelen av arbetskraften som saknar jobb så kan det trots en hög sysselsättning vara en hög arbetslöshet, om många deltar i arbetskraften. Under 2022 återhämtade sig arbetsmarknaden starkt efter pandemin, sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade men under hösten bromsade det in som en följd av den försvagade konjunkturen

1.2 Var tionde inte med i arbetskraften


12 procent av befolkningen, 688 000, ingick inte i arbetskraften, de var varken sysselsatta eller arbetslösa – och det är en minskning jämfört med 2022. En del av dem, 37 000, såg sig som arbets- sökande, de ville och kunde ta ett jobb men de hade inte sökt några jobb och då ingår de inte i gruppen arbetslösa. De största grupperna är studerande och sjuka. Det finns också många studenter i gruppen arbetslösa – de söker jobb samtidigt som de studerar.