När du kommer fram

När du har kommit fram skriver du in dig på den lokala arbetsförmedlingen och visar upp intyg U2. Behåll ditt medlemskap hos oss och skicka in dina kassakort som vanligt. Din ersättning betalas ut när vi har fått meddelande från den utländska arbetsförmedlingen om att du har skrivit in dig.

Ibland måste du ha ett nationellt id-nummer eller socialförsäkringsnummer för att kunna skriva in dig på den lokala arbetsförmedlingen. Ta därför reda på hur det går till att få ett sådant, gärna före din avresa.

Din ersättning under intygsperioden

Anmäl dig inom sju dagar

Du måste skriva in dig på den lokala arbetsförmedlingen inom sju dagar räknat från avresedagen för att det inte ska bli avbrott i din ersättning. Tidsfristen anges på intyg U2 under punkt 2.3.

Du ska visa upp intyg U2 när du skriver in dig. Ta gärna en kopia av intyget till dig själv ifall du måste lämna det ifrån dig. Spara alla handlingar du får från den lokala arbetsförmedlingen.

Anmäler du dig tidigare

Har du rest ut före avresedatum på intyg U2 kan du få ersättning först från och med det datum som anges som avresedag på intyget.

Anmäler du dig senare

Registrerar du dig efter tidsfristen blir det ett avbrott i din ersättning.

Om vi får information om att du har anmält dig efter tidsfristen kontaktar vi dig för att fråga om det finns någon godtagbar anledning till den sena anmälan. En godtagbar anledning kan vara om den lokala myndigheten, av administrativa skäl, inte kan skriva in dig fastän du har försökt göra det i god tid. Du måste i så fall kunna visa det med intyg.

Vi betalar ut ersättningen

Du ska fortsätta att skicka in kassakort precis som om du hade varit kvar i Sverige. Ersättningen sätts in på ditt svenska bankkonto. Om du vill ersättningen till utländskt konto ska du anmäla kontouppgifterna till Swedbank. För mer information kring hur du går tillväga vänligen kontakta oss. 

Det är den lokala arbetsförmedlingen som bestämmer villkoren för ditt arbetssökande och hur kontakten mellan er ska se ut under intygsperioden.

Vi kan inte betala ut ersättning förrän den behöriga, utländska myndigheten har informerat oss om vilken dag du skrev in dig på arbetsförmedlingen. Denna information får vi på ett särskilt intyg som används inom EU/EES för detta ändamål..

Det är viktigt att du visar upp intyg U2 första gången du besöker den lokala arbetsförmedlingen. Då vet handläggaren att din registrering, i normalfallet, ska rapporteras in till en regional eller central myndighet. Det är sedan vanligtvis denna myndighet som utfärdar och skickar intyg till oss. Det kan vara bra att veta att intyget har beteckningen U009 men det är osannolikt att handläggaren på arbetsförmedlingen känner till detta. Du ska alltså inte själv begära detta intyg av den lokala arbetsförmedlingen utan avvakta deras handläggning.

Två till åtta veckors väntetid på intyg

Räkna med att det tar mellan två och åtta veckor innan vi får det intyg vi behöver. I undantagsfall kan vi fatta ett preliminärt beslut om ersättning tidigare. Vill du ansöka om ett preliminärt beslut måste du få ett intyg från den lokala arbetsförmedlingen som visar dels från och med vilket datum du är registrerad som arbetssökande, dels att du visade upp intyg U2 när du registrerade dig.

Fortsätt vara medlem hos oss

Det är viktigt att du fortsätter vara medlem hos oss och betalar dina medlemsavgifter under intygsperioden. Annars kan vi inte betala ut ersättning. Om du inte redan betalar medlemsavgiften via autogiro eller e-faktura kan du kontakta vår medlemsavdelning så hjälper de dig med detta.

Meddelanden från Arbetsförmedlingen

Under tiden du söker arbete utomlands med intyg U2 behöver du inte också söka arbete i Sverige. Trots det kan det hända att Arbetsförmedlingen skickar meddelanden till både dig och oss om att du exempelvis inte har kommit till ett möte eller inte har skickat in en aktivitetsrapport. Sådana meddelanden påverkar inte din ersättningsrätt under intygsperioden. Om vi får ett sådant meddelande kommer vi att kontakta dig via Mina sidor med denna information.

Om du får arbete

I normalfallet ska man tillhöra socialförsäkringssystemet i det land där man arbetar men vid deltidsarbete under tid med intyg U2 kan det göras undantag.

Får du ett deltidsarbete, och vill fortsätta att tillhöra svensk socialförsäkring under intygsperioden, ska du omedelbart kontakta Försäkringskassan och ansöka om intyg A1. Intyget är en bekräftelse på att du omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet, inklusive arbetslöshetsförsäkringen, under den period intyget gäller.

Får du ett heltidsarbete omfattas du av arbetslandets lagstiftning. Du har då normalt ingen rätt att få intyg A1 från Försäkringskassan.

Om du får intyg A1 ska du skicka en kopia till oss. Intyget är en förutsättning för fortsatt rätt till ersättning.

Ansökan om intyg A1

Blankett för ansökan finns under Utomlands, Begäran om intyg.

Om du åker hem

Vill du resa till Sverige under pågående intygsperiod och utnyttja resterande del av perioden senare måste du meddela IAF innan du reser tillbaka. Tänk på att avanmäla dig från den utländska arbetsförmedlingen när du reser och anmäla dig på arbetsförmedlingen i Sverige när du har kommit hit för att inte riskera avbrott i ersättningen.

Kontakt

Du kan alltid nå oss via U2@aea.se om du behöver mer information eller vill meddela något.

Vi skickar meddelanden och eventuella beslut under din resa till Mina sidor. Hör av dig till oss om du även vill ha besluten i pappersformat.