EU/EES-länder

Belgien

Belgien

Malta

Bulgarien

Nederländerna

Cypern

Polen

Danmark

Portugal

Estland

Rumänien

Finland

Slovakien

Frankrike

Slovenien

Grekland

Spanien

Irland

Storbritannien

Italien

Sverige

Kroatien

Tjeckien

Lettland

Tyskland

Litauen

Ungern

Luxemburg

Österrike

EES

Island
Liechtenstein
Norge

Förutom i EU/EES-länderna kan du även söka jobb i Schweiz.

Varje medlemsstat definierar själv vilka landområden som omfattas av förordningen.