Arbetsintervju i ett annat land

I de flesta fall har man inte rätt till ersättning om man är utomlands, men om man har en intervju kan man få ersättning. Hos arbetsförmedlingen kan man också bli beviljad ersättning för resa och logi.

Om man ska åka på en arbetsintervju utomlands kan man ha rätt till ersättning. Detta gäller hela världen, inte bara inom EU/EES. Tidpunkten för arbetsintervjun måste styrkas av antingen arbetsförmedlingen eller företaget som intervjuar.

Ersättning från oss dagen för intervju

Utgångspunkten är att man får ersättning för den dag man går på arbetsintervjun. vi bedömer från fall till fall om tid före eller efter intervjun kan ersättas.

  • Om man har långt till intervjun kan ersättning lämnas för ytterligare någon dag före och/eller efter.
  • Sker arbetsintervjun vid en tidpunkt på dygnet som kräver att man anländer/avreser en annan dag än den då intervjun hålls kan också ersättning ges.

Du kan få ersättning av arbetsförmedlingen för intervjuresor

Arbetsförmedlingen kan bevilja ersättning för intervjuresor och ersättning inom ramen för projektet "Ditt första Eures-jobb". Dessa ersättningar gäller främst transport och logi och påverkar inte rätten till arbetslöshetsersättning.

Ladda upp intyg innan

Oavsett är det viktigt att du kontaktar oss god tid innan och kan styrka intervjuresan med antingen intyg från arbetsförmedlingen eller genom en skriftlig kallelse till intervju där dagen för intervjun framgå. Ladda upp intyget i Mina sidor.

Vilka länder är egentligen med?

Jo, Storbritannien är det fortfarande.

EU/EES-länder