Nordiska konventionen

Den Nordiska konventionen om social trygghet är en särskild överenskommelse mellan de nordiska länderna. Den innehåller vissa utökade rättigheter som har anknytning till EU-förordningen om social trygghet.

Femårsregeln

Om man flyttar till ett annat nordiskt land och sedan flyttar tillbaka till Sverige inom fem år har man rätt att

  • tillgodoräkna arbete och försäkrad tid i det andra landet om man innan flytten var medlem i en svensk a-kassa och arbetade eller hade arbetslöshetsersättning.

Ansökan om medlemskap ska kommit in till oss inom åtta veckor från det att försäkringen i det andra landet upphörde.

Nordiska konventionen ger alltså ytterligare en möjlighet i förhållande till EU-förordningen nämligen rätten att medräkna arbete utomlands även om man inte har arbetat i Sverige på nytt och inte var bosatt i Sverige medan man arbetade utomlands. Mer om EU-förordningens regler.

Vilka länder omfattas?

  • Sverige
  • Norge
  • Danmark
  • Island
  • Finland
  • Färöarna
  • Åland

Grönland har dock ingen arbetslöshetsförsäkring och därför blir bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkring i nordiska konventionen i praktiken inte tillämpliga avseende Grönland.