Försäkrad i EU/EES

Man behöver inte vara med i den svenska a-kassan när man arbetar inom EU/EES eller i Schweiz. Man betalar avgifter till arbetslandets socialförsäkringssystem och omfattas därmed av den sociala tryggheten där. I den ingår även arbetslöshetsförsäkringen. Endast i Finland och Danmark behöver man gå med i en a-kassa.

Socialförsäkrad i arbetslandet

I de allra flesta länder inom EU/EES (och i Schweiz) ingår arbetslöshetsförsäkringen i det allmänna sociala trygghetssystemet. Man omfattas därför av detta så snart du börjar arbeta och betala in avgifter.

Det är bara i Sverige, Danmark och Finland som arbetslöshetsförsäkringen helt eller delvis hänger samman med medlemskap i en a-kassa. Enbart i dessa länder behöver man alltså ansöka om att få bli medlem respektive avsluta medlemskap när man byter arbetsland.

Mer om Danmark och Finland

Ingen försäkring för företagare

En del länder har ingen arbetslöshetsförsäkring för egenföretagare. Ta reda på hur det är i det land du kommer att arbeta.

Fortsatt bosatt i Sverige?

Om man fortsätter att bo i Sverige kan det ändå vara här man ska ansöka om ersättning ifall man blir arbetslös.

  • Dag- eller veckopendlare man till utlandsarbete kan man inte välja utan måste ansöka om ersättning i Sverige om arbetet upphör helt. Det beror på att man då direkt återgår till att omfattas av svensk lagstiftning.
  • Blir man arbetslös på deltid eller för en kortare period ska man i första hand ansöka om ersättning i arbetslandet. Kontakta oss för mer information.

Mer om villkoren för rätt till ersättning efter arbete inom EU/EES/Schweiz.

Undantag: Socialförsäkrad i Sverige

Det finns situationer då man ska vara social- och arbetslöshetsförsäkrad i Sverige fastän man arbetar inom EU/EES eller i Schweiz.

  • Viss offentlig anställning (exempelvis svenskt universitet eller svensk ambassad).
  • Om man blir utsänd av svensk arbetsgivare (med A1 beslut).
  • Om man arbetar både i Sverige och i ett annat medlemsland.

I dessa fall ska du fortsätta vara medlem i Akademikernas a-kassa.

Mer om undantagen

Intyg A1 från Försäkringskassan

Om man arbetar i två länder ska man ansöka om intyg A1 hos Försäkringskassan. Då får man ett beslut om vilket lands försäkring man omfattas av. Vi behöver intyget både när det gäller medlemskapet och även vid ersättningsärenden. Du kan antingen ladda upp intyget i Mina sidor eller skicka det per post.

Fyll i ansökan om A1

Försäkringsperioder tillgodoräknas

Medlemsperioder i Sverige och utländska försäkringsperioder kan läggas samman så att medlemsvillkoret uppfylls.

För att få ersättning baserad på inkomsten ska man:

  • uppfylla arbetsvillkoret enligt svensk försäkring
  • ha varit försäkrad i minst 12 sammanhängande månader i tidigare arbetsland och/eller Sverige före arbetslösheten.

Undvik glapp

För att inte råka ut för glapp mellan försäkringsperioderna när man börjar eller slutar ett arbete i en annan medlemsstat gör man så här:

  • fortsätt vara medlem i Akademikernas a-kassa till man vet att man omfattas av arbetslandets socialförsäkringar.
  • ansök om nytt medlemskap omedelbart om utlandsarbete upphör. Vänta inte till att man faktiskt har återvänt till Sverige.