Företagare i Sverige - bor i EU/EES/Schweiz

Om man är egenföretagare i Sverige och bor i ett EU/EES-land som saknar arbetslöshetsförsäkring för egenföretagare har man två möjligheter om man blir arbetslös. Man kan antingen ansöka om ersättning i Sverige och söka nytt jobb här eller ta med sig ersättningen från Sverige och söka jobb i det land där man bor.

Arbetar i ett land och bor i ett annat

Om man bor i ett EU/EES-land som saknar arbetslöshetsförsäkring för egenföretagare och jobbar som egenföretagare i Sverige har man ett utökat skydd vid arbetslöshet.

Välj var du vill söka jobb

Blir man arbetslös har man två alternativ:

  1. stanna kvar och sök jobb i Sverige och ansöka om ersättning här eller
  2. ta med dig ersättningen från Sverige för att söka nytt jobb i det land man bor

Ansök om att få ta med ersättningen

Om man väljer att ta med sig ersättningen till bosättningslandet måste man både ansöka om arbetslöshetsersättning Sverige och intyg U2 från IAF.

Gör så här:

  • registrera dig som arbetssökande vid den svenska arbetsförmedlingen
  • ansök om ersättning från den a-kassa du är medlem i, precis på samma sätt som om du skulle stanna kvar i Sverige som arbetssökande
  • ansök om intyg U2 från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).