Arbete utanför EU/EES/Schweiz

Arbete utanför EU/EES/Schweiz kan som regel inte räknas med när man ansöker om ersättning i Sverige. Det finns ett par undantag när man ska fortsätta vara medlem i a-kassan.

Arbetsgivare med juridiskt säte i Sverige

Arbetar man för en arbetsgivare med juridiskt säte i Sverige och lönen dessutom utbetalas härifrån har man rätt att tillgodoräkna sig arbetet som om det vore utfört i Sverige. Fortsätt vara medlem i Akademikernas a-kassa.

Utlandsstyrkan eller statligt biståndsarbete med svensk finansiering

Tjänstgör man vid svenska Försvarsmaktens utlandsstyrka eller arbetar med biståndsarbete som Sida eller någon annan svensk statlig myndighet bekostar lönen för betraktar vi det som att man är anställd för svensk arbetsgivare. Fortsätt vara medlem i Akademikernas a-kassa.

Medföljande till partner med svensk arbetsgivare

Följer man med sin partner som arbetar utomlands för en svensk arbetsgivare och din partner får sin lön utbetald från Sverige räknas man som så kallad medföljande. Medföljande kan man vara både inom och utanför EU/EES.

Som partner räknas:

  • make/maka eller
  • person som man är sammanboende med under förhållanden som liknar makars.

Är man eller har varit medföljande har man rätt att hoppa över den tid du har varit utomlands om man behöver söka ersättning när man kommer till Sverige. Ersättningen grundas då på den inkomst man hade före utlandsvistelsen. Fortsätt vara medlem i Akademikernas a-kassa och skydda din inkomst.