Arbeta/Studera utanför EU/EES

Flyttar man till ett land utanför EU/EES/Schweiz är det i de flesta fall inte värt att vara med i svensk a-kassa - men det finns undantag. Det är viktigt att du fortsätter vara med om du har möjlighet att skydda din svenska inkomst.

Studera heltid

Fortsätt vara med hos oss om du ska studera heltid utomlands. Ska du studera deltid är det ingen idé att vara med - då kan vi inte försäkra din inkomst, eftersom vi inte har möjlighet att hoppa över deltidsstudier.

Postdoc med stipendium

Precis som studier kan vi titta på det arbete du hade före postdoc-studierna om de bedrivits på heltid och de finansierats av stipendium. Fortsätt vara med i a-kassan.

Utsänd av svensk arbetsgivare

Är du diplomat eller utsänd tjänstemän exempelvis inom Försvarsmakten anses du vara offentligt anställd personal och ska fortsätta vara med i a-kassan. Ta kontakt med din arbetsgivare för mer information om du bedöms som utsänd eller ej. Notera att detta gäller för tjänster utanför EU/EES eller Schweiz.

Är man lokalanställd är det ingen idé att vara med i a-kassan.

Medföljande

Är du eller din partner utsänd från en svensk arbetsgivare och får lönen utbetald från det svenska bolaget? Ja, då är det viktigt att även du fortsätter vara med i a-kassan. Det är inget måste att din partner får lönen i arbetslandets valuta - det viktiga är att pengarna kommer från Sverige.

Arbetsgivare med juridiskt säte i Sverige

Arbetar man för en arbetsgivare med juridiskt säte i Sverige och lönen dessutom utbetalas härifrån har man rätt att tillgodoräkna sig arbetet som om det vore utfört i Sverige. Fortsätt vara medlem i Akademikernas a-kassa.

Utlandsstyrkan eller statligt biståndsarbete med svensk finansiering

Tjänstgör man vid svenska Försvarsmaktens utlandsstyrka eller arbetar med biståndsarbete som Sida eller någon annan svensk statlig myndighet bekostar lönen för betraktar vi det som att man är anställd för svensk arbetsgivare. Fortsätt vara medlem i Akademikernas a-kassa.

 

Mer om hur det fungerar inom EU/EES här