Ska arbeta i EU/EES

När man arbetar inom EU/EES/Schweiz är man i de flesta fall arbetslöshetsförsäkrad i det land man arbetar. Då ska man avsluta medlemskapet hos oss. Om man har en svensk arbetsgivare ska man kontrollera med den vad som gäller - det kan finnas undantag när man är utsänd.

Obligatorisk försäkring för de flesta

I de flesta länder i EU/EES är arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk. Det innebär att man automatiskt omfattas av socialförsäkringssystemet, där arbetslöshetsförsäkringen ingår, så snart man börjar arbeta och betala in avgifter. Så snart man börjar arbeta så avslutar man medlemskapet hos oss.

I Danmark och Finland måste man gå med i a-kassan

Precis som i Sverige finns det a-kassor i Danmark och Finland. Vi rekommenderar att du blir medlem i en finsk eller dansk a-kassa så snart du börjar arbete i något av länderna. Fortsätt att vara medlem Akademikernas a-kassa till det att du påbörjat din nya anställning. Avsluta sedan medlemskapet hos oss.