Under perioden 1 februari till 31 december 2020 kommer ett särskilt utträdesavtal att gälla mellan EU och Storbritannien.

Det betyder att samma regler gäller under 2020 om du behöver söka ersättning efter att ha arbetat i Storbritannien. EU-förordning 883/2004

Så snart vi vet något nytt uppdaterar vi vår information. Senast uppdaterat: 2021-01-07

Sök ersättning efter att ha arbetat i Storbritannien