Så räknar vi när du har arbetat inom EU/EES eller Schweiz

När du har arbetat inom EU/EES eller i Schweiz beräknar vi din genomsnittliga veckoarbetstid enligt svenska regler men din dagpenninggrundande inkomst enligt EU-förordningens bestämmelser. I normalfallet är det bara din senaste inkomst som beaktas. Månadsinkomsten räknas om till svenska kronor enligt ECB:s valutakurs.

För att du ska få inkomstrelaterad ersättning ska du ha varit försäkrad i minst 12 sammanhängande månader i ditt tidigare arbetsland och/eller medlem i svensk a-kassa. Du måste även uppfylla arbetsvillkoret under din medlemstid i a-kassan/försäkrade tid i ditt tidigare arbetsland.

Har du varit försäkrad kortare tid kan du som mest få 510 kronor i dagpenning.

Läs mer här om hur du är arbetslöshetsförsäkrad inom EU/EES.

Den tidsperiod vi räknar på är alltid tolv månader, oftast de senaste tolv månaderna innan du blev arbetslös (ramtiden). Ramtiden kan förlängas om det finns tid som du varit förhindrad att arbeta och som får hoppas över.

Jag har bara arbetat i EU/EES under ramtiden

Din genomsnittliga veckoarbetstid beräknas på hur mycket du har arbetat de senaste tolv månaderna. Olika länder har olika mått för heltidsarbete. Har du arbetat heltid räknar vi det som 40 timmar per vecka. Har du arbetat deltid räknar vi om det proportionellt mot en 40-timmarsvecka. Vid timanställning räknas faktiskt arbetade timmar.

Din dagpenninggrundande inkomst blir inkomsten i din senaste anställning så som den redovisas på intyg PDU1. Ibland anges månadslönen, ibland en klumpsumma för hela arbetsperioden. I det senare fallet dividerar vi summan med arbetad tid för att få fram en månadslön.

Jag har både arbetat i Sverige och inom EU/EES inom ramtiden

Din genomsnittliga veckoarbetstid beräknas på hur mycket du har arbetat de senaste tolv månaderna. Olika länder har olika mått för heltidsarbete. Har du arbetat heltid räknar vi det som 40 timmar per vecka. Har du arbetat deltid räknar vi om det proportionellt mot en 40-timmarsvecka. Vid timanställning räknas faktiskt arbetade timmar.

Din dagpenninggrundande inkomst beräknas endast på inkomsten i din senaste anställning före arbetslösheten oberoende av om denna lön kommer från svenskt eller utländskt arbete. Den timlön du hade i detta arbete räknas om till månadslön i proportion till din genomsnittliga veckoarbetstid.