Så intygar du arbete inom EU/EES

När du har arbetat inom EU/EES eller i Schweiz ska arbete, inkomster och försäkringsperioder styrkas med särskilda intyg som används inom unionen. Begär du intyget själv får du vanligtvis PDU1, ibland det äldre E301. Du hittar information nedan om hur det går till att ansöka via oss eller själv.

 

Vi hjälper dig ansöka om intyg

Vi behöver då dessa allmänna uppgifter av dig oavsett i vilken medlemsstat du har arbetat:

 • ditt fullständiga namn
 • ditt svenska personnummer
 • ditt id-nummer eller socialförsäkringsnummer i arbetslandet
 • din senaste adress i arbetslandet
 • din(a) anställningsperiod(er) i arbetslandet
 • kontaktuppgifter till din(a) arbetsgivare

Har du inte arbetat de senaste tolv månaderna behöver vi också uppgifter om vilken annan sysselsättning du har haft och under vilka perioder.

Vissa länder begär därutöver ytterligare underlag för att kunna utfärda intyg. Du hittar uppgifter om detta under respektive land.

 

Du kan själv ansöka om intyg

Vår erfarenhet säger att det går snabbast om du själv ansöker från Cypern, Grekland, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Portugal och Österrike. Men vi kan naturligtvis alltid hjälpa dig.

Danmark

Intyg PDU1 utfärdas i Danmark av din Danska A-kassa. Vi hjälper dig gärna med att ansöka om intyget eftersom det ofta går snabbare.

Om du vill att vi ska hjälpa dig att ansöka om intyget behöver vi följande Uppgifter:

 • Ditt Danska Cpr-nummer (personnummer)
 • Uppgift om vilken Dansk a-kassa du var/är medlem i

Om du vill ansöka om intyget själv så gör du det hos din Danska akassa. På din a-kassas hemsida finns den blankett som du använder för att ansöka; den har beteckningen EØS4.

Har du inte varit medlem i en dansk a-kassa ansöker du om intyget hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Njalsgade 72 C, 2300 København S, Danmark, tel +45 72 21 74 03. Information och ansökningsblankett hittar du här

Norge

Intyg PDU1 utfärdas i Norge av myndigheten NAV. Vi hjälper dig gärna med att ansöka om intyget eftersom det ofta går snabbare.

Om du vill att vi ska hjälpa dig att ansöka om intyget behöver vi följande underlag:

 • blanketten NAV 04-02.03 Bekreftelse på ansettelseforhold, en för varje arbetsgivare. De flesta norska arbetsgivare har blanketten men du kan även skriva ut den här.

Du kan själv ansöka om intyg PDU1 om du hellre vill det. Utöver ovanstående underlag behöver du även bifoga blanketten NAV 04-02.05 Søknad om attest PD U1, ifylld och undertecknad. Blanketten NAV 04-02.05 kan fyllas i elektroniskt här.

Finland

I Finland utfärdas intyg PDU1 av din finska a-kassa om du har varit medlem i en sådan.

Har du inte varit medlem i en finsk a-kassa utfärdas intyget av Folkpensionsanstalten, Utlandsenheten, PB 78, 00381 Helsingfors, Finland, tel +358 20 634 2650.

Folkpensionsanstaltens hemsida

Storbritannien

Har du arbetat i Storbritannien begär du själv intyg PDU1 hos HM Revenue & Customs med blankett CA3916. Av blanketten framgår till vilken adress begäran ska skickas och vilka bilagor som ska skickas med. Blanketten finns på hmrc.gov.uk och denna har ifyllnadsstöd.

Vill du att vi ska begära intyget behöver vi samma underlag som när du själv söker. Det kan vara bra att veta att det tillkommer cirka en månad ytterligare handläggningstid hos HMRC om AEA, som institution, begär intyget.

Tyskland

Efter arbete i Tyskland ansöker man om intyg PDU1 via arbeitsagentur.de där du hittar blanketten ”Antrag auf Ausstellung eines PD U1” och "Arbeitsbescheinigung International" som ska bifogas ansökan. Blanketten har ifyllnadsstöd. Ansökan skickas till Agentur für Arbeit på din bostadsort i Tyskland. Är du osäker på till vilket kontor du ska skicka ansökan kan du söka på ditt tyska postnummer och din bostadsort på här.

Vill du att vi ska begära intyget behöver vi "Arbeitsbescheinigung international" för samtliga anställningar.

Spanien

Vi begär oftast intyg för medlemmar som har arbetat i Spanien. Vi behöver följande underlag:

 • kopia av ditt pass
 • Número de la Seguridad Social Española (socialförsäkringsnummer)
 • kopia av de tre senaste lönebeskeden
 • anställningskontrakt från senaste anställningen

Frankrike

Vi begär oftast intyg för medlemmar som har arbetat i Frankrike. Vi behöver följande underlag:

 • kopia av ditt pass
 • kopia av de tre (helst sex) senaste lönebeskeden
 • kopia av contract de travail, som utfärdas innan anställningen påbörjas
 • kopia av certificat de travail, som utfärdas när anställningen avslutas
 • kopia av Attestation d’employeur destinée à Pôle emploi

Irland

Vi hjälper dig med att ansöka om PDU1 (U1). För att vi ska kunna begära intyget behöver vi följande:

 • Intyg P45 och/eller P60 (avser anställningar innan 31/12/2018)
 • Personal and Public Service (PPS) Number
 • Anställningsavtal och lönespecifikationer för att påskynda utfärdandet av PDU1.

Nederländerna

Om du har arbetat i Nederländerna kan du själv ansöka om intyg E301/PDU1 hos den nederländska myndigheten UWV.

Blanketten finns både på engelska och nederländska och kan fyllas i med ifyllnadsstöd. Man kan skicka in den via e-post eller skriva ut och skicka med brev. Adressen framgår på blanketten. Man kan ansöka om intyget fyra veckor före anställningskontraktets utgång.

Vill du att vi ska begära intyget behöver vi ditt BSN – Burger Service Nummer (tidigare kallat SOFI-nummer).

Schweiz

Efter arbete i Schweiz ansöker du själv om intyg PDU1 från en arbetslöshetskassa i den kanton där du har varit bosatt. Om du inte har varit bosatt i Schweiz medan du arbetade där ska du vända dig till en a-kassa i den kanton där din arbetsgivare har sitt säte. Du hittar institutionerna här.

Här hittar du ansökningsblanketten "Antrag auf Ausstellen eines PD U1". Du ska skicka in denna samt komplettera med "arbeitsgeberbescheinigung" i din ansökan.

Vill du att AEA ska begära intyget behöver vi "Arbeitgeberbescheinigung international" för samtliga anställningar.

Österrike

När du har arbetat i Österrike ansöker du om intyg PDU1 genom denna länk.

Vill du att vi ska begära intyget behöver vi blanketten "Arbeitsbescheinigung" för samtliga anställningar.

Malta

När du har arbetat på Malta ska du ansöka om PDU1 genom att följa denna länk. Du behöver även bifoga kopia av ditt pass samt blanketten FS3 som ufärdas av arbetsgivaren. Utöver detta efterfrågas även en  kopia av ”Jobsplus (ETC)” - Termination form, som visar varför anställningen upphörde.

 

Övriga länder

Kontakta oss så hjälper vi dig! Mejla utland@aea.se eller ring oss måndag till fredag 9-16 på 08-412 33 00.