Bli medlem

Bli medlem hos oss direkt när arbetet inom EU/EES/Schweiz har upphört. Vänta inte på intyg. Det viktigaste är att det inte blir glapp i försäkringsperioderna. Man behöver ett generellt arbetstillstånd för att kunna få ersättning från oss.

Medlemsansökan

Har fått arbete i Sverige

Har man börjat arbete i Sverige direkt efter utlandsarbetet räcker det med att man fyller i vår medlemsansökan. Vi behöver inga handlingar från arbetslandet. Däremot behöver vi uppgift om vem som är din svenska arbetsgivare och en bekräftelse från dig att du har påbörjat din anställning. Detta gör du genom att mejla oss namn och personnummer på din första arbetsdag så får du en bekräftelse på att du är medlem.

Är arbetslös i Sverige

Registrera dig på arbetsförmedlingen så snart du kan. Du kan bara få ersättning från och med den dag du är inskriven som arbetssökande, det går inte att registrera sig retroaktivt.

Ansök om ersättning

Om man bara vill ansöka om medlemskap - kontakta oss för information om vilka uppgifter vi behöver.

Medborgare utanför EU/EES/Schweiz

För att kunna få ersättning om man är medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz måste man ha ett generellt arbetstillstånd och uppehållstillstånd och det är först när man har det som det är värt att bli medlem.

Om man inte har ett giltigt arbetstillstånd och uppehållstillstånd kan arbetsförmedlingen neka till att man blir registrerad, vilket medför att man inte har rätt till arbetslöshetsersättning även om man är medlem.

För mer information kring ditt arbetstillstånd vänligen kontakta Migrationsverket.