I de flesta av dessa situationer kan du inte få a-kassa eftersom du ännu inte är arbetslös. Om du skulle bli uppsagd och arbetslös efter att du varit i någon av dessa situationer kan du förstås få a-kassa om du uppfyller villkoren.

Är du osäker på hur det blir för just dig får du gärna höra av dig till oss. Du hittar också svar på många frågor i vårt forum.

Varsel

Mer info

Du är fortfarande anställd och får lön. Din arbetsgivare har förvarnat om att de kan komma att säga upp personal.

Du kan inte få a-kassa

Permittering

Mer info

Du är fortfarande anställd. Det finns just nu inga arbetsuppgifter för dig men du får fortfarande lön.

Du kan inte få a-kassa.

Permittering
utan lön

Mer info

Om du inte skulle få lön under permitteringen har du rätt att säga upp dig. Kontakta gärna oss om du står inför en sådan situation.

Du kan få a-kassa om du uppfyller villkoren.

Läs mer om villkoren här

Korttidsarbete

Mer info

Du går tillfälligt ned i lön och arbetstid och kostnaden för det delas mellan arbetstagaren, arbetsgivaren och staten.

Du kan inte få a-kassa.

Uppsagd och arbetslös

 

Om arbetsgivaren har sagt upp dig och du efter uppsägningstiden blir arbetslös.

Du kan få a-kassa om du uppfyller villkoren.

Egen uppsägning utan giltiga skäl

Mer om egen uppsägning

Du säger upp dig själv utan att ha något, i arbetslöshetsförsäkringens mening, giltigt skäl.

Du kan få a-kassa om du uppfyller villkoren men med en avstängning på 45 ersättningsdagar. Om du har en kompletterande inkomstförsäkring från till exempel facket kan du i de flesta fall inte få ersättning från den, men det finns undantag.

Du säger upp dig av skäl som gör att du slipper avstängning till exempel för att du inte får någon lön eller av hälsoskäl.

Du kan få a-kassa om du uppfyller villkoren.


Vid varsel är man ännu inte uppsagd

Varsel om uppsägningar innebär att arbetsgivaren vid arbetsbrist varslar dels Arbetsförmedlingen, dels den fackliga organisationen. Vid varsel har man alltså inte personligen blivit uppsagd. Man vet inte om det kommer att bli aktuellt med uppsägningar eller med hur många, arbetsgivaren bara varnar.

Om man är varslad är man fortfarande anställd och kan inte få a-kassa. 

Permittering innebär att man fortfarande är anställd och får lön

Permittering är den period då arbetsgivaren, utan att anställningen upphör, inte tillhandahåller arbetstagaren något arbete. En arbetstagare som permitteras har, enligt lagen om anställningsskydd, rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter. Detta gäller dock inte om permitteringen är en följd av att arbetet är säsongsbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur.

Eftersom den som är permitterad fortfarande är anställd och får lön kan man inte få a-kassa. Det gäller även om man inte får lön. Skulle man inte få lön har man rätt att säga upp sig själv och få a-kassa. Läs mer om egen uppsägning här (länk)

Korttidsarbete – minskning av veckoarbetstid och lön

Korttidsarbete innebär att anställda går ner i arbetstid under en period, samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av staten. På så sätt minskar företagets personalkostnader samtidigt som de anställda får behålla en stor del av sin lön. För att få införa korttidsarbete måste arbetsgivare och arbetstagare vara överens. Företagen har kunnat införa korttidsarbete från mars 2020 och möjligheten finns nu fram till 30 juni 2021. Mer information om korttidsarbete och stödet finns på Tillväxtverkets hemsida.

Arbetslös efter korttidsarbete

När man har korttidsarbete kan man inte få a-kassa även om man fått viss sänkning av lönen. Skulle man bli arbetslös efter korttidsarbetet kan a-kassan bortse från tiden med korttidsarbete och beräkna a-kassan på den lön man hade innan korttidsarbetet. Om tiden med korttidsarbete behövs för att man ska kvalificera sig för a-kassa (uppfylla arbetsvillkoret), räknar man på den arbetstid man haft under korttidsarbetet.

Egen uppsägning

Om man säger upp sig själv kan man få a-kassa men de flesta blir avstängda i 45 ersättningsdagar.

Om man inte får betalt, till exempel är permitterad utan lön, har man enligt lag rätt att avsluta sin anställning. I det fallet blir man inte avstängd från a-kassa i 45 dagar. Det blir man inte heller om man arbetar på provision och nu på grund av krisen inte får några uppdrag/kunder.

Mer om egen uppsägning kan du läsa här.