I de flesta av dessa situationer kan du inte få a-kassa eftersom du ännu inte är arbetslös. Om du skulle bli uppsagd och arbetslös efter att du varit i någon av dessa situationer kan du förstås få a-kassa om du uppfyller villkoren.

Är du osäker på hur det blir för just dig får du gärna höra av dig till oss. Du hittar också svar på många frågor i vårt forum.

Varsel

Mer info

Du är fortfarande anställd och får lön. Din arbetsgivare har förvarnat om att de kan komma att säga upp personal.

Du kan inte få a-kassa

Permittering

Mer info

Du är fortfarande anställd. Det finns just nu inga arbetsuppgifter för dig men du får fortfarande lön.

Du kan inte få a-kassa.

Permittering
utan lön

Mer info

Om du inte skulle få lön under permitteringen har du rätt att säga upp dig. Kontakta gärna oss om du står inför en sådan situation.

Du kan få a-kassa om du uppfyller villkoren.

Läs mer om villkoren här

Korttidsarbete

Mer info

Du går tillfälligt ned i lön och arbetstid och kostnaden för det delas mellan arbetstagaren, arbetsgivaren och staten.

Du kan inte få a-kassa.

Uppsagd och arbetslös

 

Om arbetsgivaren har sagt upp dig och du efter uppsägningstiden blir arbetslös.

Du kan få a-kassa om du uppfyller villkoren.

Egen uppsägning utan giltiga skäl

Mer om egen uppsägning

Du säger upp dig själv utan att ha något, i arbetslöshetsförsäkringens mening, giltigt skäl.

Du kan få a-kassa om du uppfyller villkoren men med en avstängning på 45 ersättningsdagar. Om du har en kompletterande inkomstförsäkring från till exempel facket kan du i de flesta fall inte få ersättning från den, men det finns undantag.

Egen uppsägning, giltiga skäl

Mer om vad som är giltiga skäl

Du säger upp dig av, i arbetslöshetsförsäkringens mening, giltiga skäl, till exempel för att du inte får någon lön eller av hälsoskäl.

Du kan få a-kassa om du uppfyller villkoren.


Vid varsel är man ännu inte uppsagd

Varsel om uppsägningar innebär att arbetsgivaren vid arbetsbrist varslar dels Arbetsförmedlingen, dels den fackliga organisationen. Vid varsel har man alltså inte personligen blivit uppsagd. Man vet inte om det kommer att bli aktuellt med uppsägningar eller med hur många, arbetsgivaren bara varnar.

Om man är varslad är man fortfarande anställd och kan inte få a-kassa. 

Permittering innebär att man fortfarande är anställd och får lön

Permittering är den period då arbetsgivaren, utan att anställningen upphör, inte tillhandahåller arbetstagaren något arbete. En arbetstagare som permitteras har, enligt lagen om anställningsskydd, rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter. Detta gäller dock inte om permitteringen är en följd av att arbetet är säsongsbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur.

Eftersom den som är permitterad fortfarande är anställd och får lön kan man inte få a-kassa. Det gäller även om man inte får lön. Skulle man inte få lön har man rätt att säga upp sig själv och få a-kassa. Läs mer om egen uppsägning här (länk)

Korttidsarbete – man går ned i lön och tid

Korttidsarbete är inte samma sak som en vanlig permittering utan en särskild insats för att behålla kompetensen vid kriser, såsom Coronapandemin.

Korttidsarbete innebär att arbetstagare tillfälligt går ned i lön och arbetstid och att kostnaden för det delas mellan arbetstagaren, arbetsgivaren och staten.

Det aktuella stödet för korttidsarbete baseras på lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Initialt kallades stödet för stöd vid korttidspermittering.

Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020. Det är arbetsgivaren som ansöker om stödet hos Tillväxtverket. Behöver arbetstagaren stöd och råd inför detta eller under tiden med korttidsarbete kan man vända sig till sin arbetsgivare eller sitt fackförbund. Mer information om korttidsarbete och stödet finns på Tillväxtverkets hemsida.

Under tid med korttidsarbete kan man inte få a-kassa även om man fått viss sänkning av lönen. Skulle man bli arbetslös efter korttidsarbetet kan a-kassan hoppa över den tiden när ersättningen ska räknas ut, och a-kassan beräknas på den lön man hade innan korttidsarbetet. Om tiden med korttidsarbete behövs för att uppfylla det så kallade arbetsvillkoret så får den tas med och då är det den tiden som man fått lön för som räknas med i arbetsvillkoret. 

Egen uppsägning

Om man säger upp sig själv kan man få a-kassa men de flesta blir avstängda i 45 ersättningsdagar.

Om man inte får betalt, till exempel är permitterad utan lön, har man enligt lag rätt att avsluta sin anställning. I det fallet blir man inte avstängd från a-kassa i 45 dagar. Det blir man inte heller om man arbetar på provision och nu på grund av krisen inte får några uppdrag/kunder.

Mer om egen uppsägning kan du läsa här.