Mina sidor stängt söndagen 17/11 från kl. 08:00 P.g.a. uppdatering av våra system kommer Mina sidor att vara stängt söndagen 17/11 mellan kl. 08:00 och kl. 13:00

Våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter,
kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se din inbetalningar och ändra
dina kontaktuppgifter.

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Uppdrag

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 34-35§§

Om man blivit erbjuden ett uppdrag måste vi bedöma om det räknas som anställning eller företag. Räknas det som företag har man inte rätt till någon ersättning så länge som verksamheten pågår. Därför är det viktigt att höra av sig i förväg så att inte fel ersättning betalas ut.

Så länge man inte söker ersättning kan man självklart ta uppdrag. Hos oss kan både företagare och anställda vara med.

Uppdrag som eget företag

Om uppdraget räknas som företag innebär det att man inte har rätt till ersättning förrän uppdragsverksamhet upphört helt. Ta det säkra före det osäkra och kontakta oss innan uppdraget börjar.

  • Om man fakturerar uppdraget med egen F- eller F/A-skattsedel eller genom en närståendes bolag så bedöms man som egen företagare. 
  • Om man använder ett faktureringsföretag såsom Frilans Finans och Cool Company kan det i vissa fall även då bedömas som att man är företagare trots att faktureringsföretaget betalar skatt och sociala avgifter.

Uppdrag som anställning

Om uppdraget räknas som en anställning kan man få ersättning mellan uppdragen och ibland kombinerat med uppdraget om det är på deltid.

Detta måste vi veta:

  • När uppdraget påbörjas och avslutas.
  • Vad man ska få betalt för och vad som är principen för ersättningen.

Så här söker man:

  • Be om ett skriftligt avtal och ladda upp det i Mina sidor så att vi kan bedöma ersättningsrätten under tiden uppdraget pågår och hur det ska redovisas på tidrapporten. 
  • Om det inte finns något skriftligt avtal ska man själv lämna motsvarande uppgifter och kontaktuppgifter till uppdragsgivaren till oss så att vi i förväg kan bedöma karaktär och omfattning på uppdraget.
  • När uppdraget är slut begära man via Mina sidor att uppdragsgivaren redovisar det utförda arbetet på ett arbetsgivarintyg.