Våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter,
kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se din inbetalningar och ändra
dina kontaktuppgifter.

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Begränsat företag

Företag vid sidan om deltidsarbete

Om man har kombinerat deltidsarbete och eget företag kan man i vissa fall få fortsätta med företaget under arbetslösheten. Det kallas begränsat företag.

Villkor begränsat företag

För att få sitt företag klassat som begränsat företag krävs följande:

  • Arbetat i företaget max 10 timmar per vecka.
  • Haft ett deltidsarbete på minst 17 timmar per vecka.
  • Gjort detta i minst sex månader före arbetslösheten
  • Inkomsten från företaget får vara maximalt tre gånger högsta dagpenning (för närvarande 2730 kr) per vecka. 

Utökas verksamheten upphör rätten till ersättning

Arbetet i ett begränsat företag får fortsätta i samma omfattning som innan arbetslösheten utan att inkomsten påverkar ersättningen. Om man börjar arbeta fler timmar i företaget räknas man som företagare och har inte längre rätt till ersättning.

Tidrapportera arbetet

Tidrapportera den sysselsättningsgrad eller det antal timmar per vecka som framgår av beslutet. Du får kombinera a-kassa och arbete i maximalt 60 veckor.