Ferielön

9 § Lagen om arbetslöshetsförsäkring; 1 kap 2 § IAF:s föreskrift 2018:2

Har man fått ferielön kan man inte få ersättning för delen av sommarlovet som ferielönen gäller. Det gäller också om man deltidsarbetar som lärare och får a-kassa för resterande tid.

Ferielön påverkar rätten till a-kassa

Den som arbetat in ferielön kan inte få ersättning för den del av sommarlovet som man har rätt till ferielön.

  • Har man arbetat heltid under hela läsåret har man rätt till ferielön för hela sommarlovet.
  • Har man arbetat halva läsåret får man ferielön för ungefär halva sommarlovet.

Vi räknar fram antal dagar

Vi räknar fram det antal ferielönedagar man har rätt till utifrån den anställningsgrad man haft under höst- och vårtermin och hur många dagar man arbetat. Motsvarande antal feriedagar läggs sedan ut under sommaren och man kan inte få a-kassa för samma period som du har ferielön.

Lärare som följer de kommunala läraravtalen arbetar in sin ferieledighet genom att arbeta 45 timmar per vecka under läsåret. Av de 45 timmarna är 35 arbetsplatsförlagda och ytterligare ett mindre antal timmar är lektionstid. Kontakta lönekontoret om du är osäker på vad som gäller för dig.

Ferielön exempel

Har du fått brev från oss om ferielön?

Om vi har uppgift om att du någon under det senaste året har arbetat som lärare utreder vi om du har fått ferielön. För detta behöver vi arbetsgivarintyg för hela läsåret. På intyget framgår det om du har tjänat in ferielön. Om du inte har haft ferielön räcker det med en kopia av anställningsavtalet eller ett skriftligt intyg från skolan som styrker detta.

Begär arbetsgivarintyg i Mina sidor

Semestertjänst påverkar inte

Om man är anställd med semestertjänst arbetar du in semesterersättning. Den påverkar inte rätten till ersättning.