Här är våra vanligaste frågor och svar om covid-19 och a-kassa. Du hittar fler i vårt forum.


Snabblänkar

Grundregler för a-kassa

Vilka villkor måste man uppfylla för att få a-kassa?

Från a-kassan kan man maximalt få 910 kronor per dag, 5 dagar per vecka. Sammanlagt kan man få 300 ersättningsdagar. Och har man barn under 18 år kan man få 450 ersättningsdagar.

Det som gäller för att man ska ha rätt till a-kassa grundad på inkomsten är att man uppfyller tre grundvillkor.

aea icon with text

Medlemsvillkoret - varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader.

aea icon with text

Arbetsvillkoret - under 12 månader ska man ha arbetat minst 6 månader, och minst 80 timmar per kalendermånad. Vi tittar oftast på det senaste året. Kvalifikationstiden kan förlängas vid till exempel föräldraledighet, avslutade heltidsstudier eller sjukpenning.

aea icon with text

Registrerad på arbetsförmedlingen - att man kan söka och ta arbete i Sverige. Har man inte hunnit vara med i a-kassan i 12 månader kan man ändå få ersättning grundad på arbetstiden. Grundersättningen är max 365 kronor per dag.

Samma regler gäller för alla a-kassor. Men som medlem i Akademikernas a-kassa lovar vi dig extra bra service och snabba utbetalningar.


Vad är det för skillnad på fack och a-kassa?

Måste man vara med i båda eller räcker det med ett?

Det är inget krav att vara med i både fack och a-kassa, men medlem i Akademikernas a-kassa rekommenderar vi dig att gå med i något av våra fackförbund. Hela listan hittar du här.

Det här är skillnaden:

 • Från a-kassan kan du få pengar om du blir arbetslös.
 • Från facket kan du få förhandlingshjälp, lönestatistik, CV-granskning med mera.
 • Om du är med i både a-kassan och facket kan du även få en inkomstförsäkring som täcker upp till 80 procent av hela din lön om du blir av med jobbet. Ersättningen från inkomstförsäkringen grundas alltid på vårt beslut om arbetslöshetsersättning (som vi betalar ut), men det är fackförbundet som betalar ut den ersättningen från inkomstförsäkringen.

Hur räknar ni ut ersättningen?

Hur räknar man ut a-kassan?

 • Den genomsnittliga månadsinkomsten det senaste året ligger som grund för ersättningen.
 • Har man fått sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning får det räknas med om man också arbetat minst 80 timmar den månad som ersättningen avser.
 • Vi räknar alltid ett genomsnitt på 12 månader även om man arbetat kortare tid.

Exempel - så räknas genomsnittlig inkomst ut

 • Sara har det senaste året arbetat heltid och tjänat 30 000 i månaden. Hennes genomsnittliga inkomst blir (30 000 x 12)/12 = 30 000 kronor.
 • Kristina har det senaste året arbetat heltid under sex månader och tjänat 30 000 kronor i månaden. Under sex månader vara ute och rest. Hennes genomsnittliga inkomst blir (30 000 x 6)/12 = 15 000 kronor

Ersättning per dag räknas ut så här:

(genomsnittlig inkomst x 80 %)/22

 • I Saras fall är det 1090, men eftersom högsta ersättning är 910 kronor får hon det. Har hon en inkomstförsäkring via facket får hon mer.
 • I Kristinas fall är ersättning per dag 545 kronor före skatt.

Mer om ersättningen


Hur fungerar a-kassan? Hur mycket ska man jobba? Hur mycket kan man få?

Hur mycket ska man jobba? Hur mycket kan man få?

 • För att få ersättning måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Det betyder att du måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst sex månader under de senaste tolv månaderna innan du blev arbetslös.
 • Du kan få högst 910 kronor per dag om du får ersättning baserad på din inkomst. Hur mycket du får beror på vilken genomsnittlig lön du hade under de tolv månaderna innan du blev arbetslös. Är du också med i facket kan du få upp till 80 % av hela din lön utöver ersättningen från oss.
 • För att få a-kassa grundad på lönen måste du ha varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader (medlemsvillkor). Du måste också ha uppfyllt arbetsvillkoret under medlemstiden.

Har du varit medlem kortare tid kan du få grundersättning baserad på din arbetstid. Du måste ha fyllt 20 år. Grundersättningen är högst 365 kronor per dag. Har du arbetat mindre än heltid året före arbetslösheten blir ersättningen lägre.

Du kan få ersättning 5 dagar i veckan och perioden är 300 dagar lång.

Medlemskap och a-kassa

Är det för sent att gå med i a-kassan nu?

Nej. Vi tycker alltid att man ska vara medlem i a-kassan. Det påverkar din ekonomi positivt om du skulle bli arbetslös. Du måste vara med i 12 månader för att få inkomstrelaterad ersättning. Gå med direkt på akademikernasakassa.se/medlemsansokan. Vi vet inte vilka effekter detta kommer att ha på ekonomin om ett år.


Jag har bara varit med i a-kassan i ett halvår. Står att jag måste ha varit med 12 månader för att få a-kassa. 

Vi har ännu inte fått några signaler om att man skulle ändra från 12 månader till något mindre. Så idag gäller att du ska ha varit medlem i a-kassan för att få inkomstrelaterad ersättning, har du varit med kortare tid får du ett så kallat grundbelopp. Detta kan ändras.

Eget företag och a-kassa

Hur räknas a-kassan ut för företagare?

Har du haft eget företag som huvudsaklig sysselsättning? Då kan du få a-kassa om du är helt arbetslös. Grundreglerna är lika för anställda och företagare. Läs mer om dem här.

För att företagare ska räknas som arbetslösa krävs att verksamheten upphört eller är pausad. Här kan du läsa mer.

Så kommer vi till inkomsten. Det finns tre sätt att räkna ut a-kassa för företagare. Vi väljer det alternativ som är mest fördelaktigt för den som söker a-kassa.

aea icon with text

Senast taxerade inkomst. Ersättningen grundas på den senaste taxerade inkomsten. Den framgår på det senaste beslutet om slutlig skatt.

aea icon with text

Genomsnitt av flera taxerade inkomster. Ersättningen grundas på ett genomsnitt av de taxerade inkomsterna de två åren som föregick året för den senast taxerade inkomsten.

aea icon with text

Inkomsten från en tidigare anställning. Har verksamheten bedrivits kortare tid än 24 månader får den dagpenninggrundande inkomsten grundas på tidigare anställning, den så kallade 24-månadersregeln.

Mer om hur vi räknar ut a-kassa för företagare här

 


Jag har enskild firma - kan jag få a-kassa?

Även den som har ett företag kan vara medlem i en a-kassa och omfattas av arbetslöshetsförsäkringen vid arbetslöshet. Det som skiljer är när man ses som arbetslös. För att du ska ha rätt till a-kassa så måste ditt företag vila med sin verksamhet. Du kan inte få a-kassa om du har färre kunder men fortfarande arbetar lite. Hör av dig till din a-kassa så hjälper de dig.


Jag har nyligen startat aktiebolag. Kan jag får a-kassa om företaget inte kan betala mig en lön?

För att en företagare ska ha rätt till a-kassa krävs att företaget läggs vilande alternativt upphör helt med sin verksamhet. Eftersom det låter som en kortare period av nedgång kanske det är aktuellt att söka a-kassa när företaget vilar.

Anställd och a-kassa

Jag har sagt upp mig för att börja på nytt jobb och inte börjat på det nya jobbet - nu har de börjat permittera.

Det beror på hur arbetsgivaren väljer att göra. Om du blir permitterad innebär det att arbetsgivaren anser att du är anställd. Då kan du inte få a-kassa. Skulle arbetsgivaren anse att anställningen inte påbörjats, eller avbryta den direkt på grund av arbetsbrist så kan du få a-kassa när du inte längre ses som anställd. Hör med ditt fackförbund hur arbetsgivaren får gå tillväga med just din anställning.


Kan en arbetsgivare bara minska mina timmar från en dag till en annan?

Det beror på hur du är anställd. Om du är timanställd och då anställs vid varje tillfälle så är det möjligt. Om du är tillsvidareanställd går det inte. Kontakta ditt fackförbund för hjälp och vägledning.


Vad gäller om man är provanställd när ett generellt varsel läggs?

Det här är en fråga för facket, om du har ett ombud på din arbetsplats så vänd dig till hen. Annars ring ditt fack så hjälper de dig.


Kan ett företag tvinga anställda att ta tjänstledigt utan lön?

Detta är en fråga som du bör vända dig till ditt fack om, de hjälper dig gärna.


Vad innebär varsel egentligen?

Varsel om uppsägningar innebär att arbetsgivaren förvarnar facket och arbetsförmedlingen om att man tror att man kommer att behöva säga upp personal. Ingen har alltså blivit uppsagd utan nu kommer kontakter att tas mellan parterna för att se hur man går vidare.


Hur mycket är maxersättning?

Hur mycket kan man få från a-kassan?

 • När man har varit med i 12 månader eller mer i Akademikernas a-kassa kan man som mest få 910 kronor om dagen (före skatt) fem dagar per vecka.
 • Vi räknar alltid ut ett genomsnitt på inkomst och arbetstid på 12 månader så det är viktigt att man skickar in arbetsgivarintyg för alla arbeten man haft det senaste året.
 • Om man har varit med kortare tid än 12 månader kan du maximalt få 365 kronor om dagen.

Här kan man läsa mer: Hur mycket kan man få från a-kassan?
Här kan du läsa mer om uträkningen: Så räknar vi

Arbetslös och a-kassa

Jag som flera andra undrar vad som gäller när man är arbetssökande och tillhör riskgrupp?

Vi har ju en bra teknik idag för att kunna ha intervjuer på annat sätt än att träffas. Fråga om det går bra att ha en första intervju per telefon, Skype eller liknande. Lycka till!


Vad händer när man blir utstämplad? Är risken stor att arbetsförmedlingen inte löser arbetsmarknadsåtgärd?

Nej det har vi inte fått några signaler om. Vi skulle gissa att det blir tvärtom, att man nu sätter till alla resurser som vi har för att lösa situationen. Så det skulle jag inte vara orolig för.


Det finns inga jobb att söka. Vad ska jag göra?

Det kommer nog att vara mindre jobberbjudande ute under en tid framåt. Du får vara aktiv så gott det går och söka de jobb som finns. Vi håller alla tummarna för att det snart är över!

Kommer ni att höja a-kassan?

Vi som a-kassa gör inte den typen av framställningar. Vi känner heller inte till att det förs några sådana diskussioner mellan fackförbunden och regeringen.


Väntar ni er en stor ökning av folk som använder sig av sin a-kassa framöver? 

Allt går väldigt snabbt nu, vi följer utvecklingen och räknar med att fler kommer att behöva a-kassa.


Vad tror ni händer om det blir massarbetslöshet? Klarar a-kassorna av det?

Vi har idag generellt korta handläggningstider och kommer att klara av en ökning. Självklart kommer det att påverkas om det skulle bli väldigt många som söker ersättning på en gång. Vi följer kontinuerligt utvecklingen för att vara förberedda.

Bli medlem nu