Anställda som får sin arbetstid och lön sänkt för att arbetsgivaren vill möta en ekonomisk nedgång, så kallat korttidsarbete, kan inte få a-kassa för den förlorade inkomsten. Endast den som blir uppsagd och arbetslös på hel- eller deltid kan få ersättning, och då är det viktigt att man har varit medlem i a-kassan, enligt information från Akademikernas a-kassa.

Uppdaterad: 2020-03-16

För att möta en försämrad ekonomi och minskade orderingångar med anledning av coronaviruset kan arbetsgivaren vilja sänka de anställdas arbetstid och lön. Medlemskapet i a-kassan ger en allmän trygghet i och med att man har försäkrat sin lön, men i den här situationen kan man inte få arbetslöshetsersättning för att täcka den lönesänkning man drabbas av. Akademikernas a-kassa betonar att det är viktigt att den som riskerar att drabbas vet vad som gäller för att kunna förbereda sig.

- Man kan inte få a-kassa om man går ner i tid och lön. Det som krävs för att man ska kunna få a-kassa när man deltidsarbetar är att man blivit uppsagd från sin heltidsanställning och nu har en deltidsanställning, säger Anna Glennert, försäkringsansvarig på Akademikernas a-kassa med över 700 000 medlemmar.

Regeringen har föreslagit att korttidspermittering ska träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men tillämpas från och med den 16 mars. Stöd för korttidsarbete innebär att staten kan ersätta en del av den lönesänkning som arbetstagarna drabbas av. Ett sådant stöd söks av arbetsgivaren. Men arbetstagaren har fortfarande inte rätt till kompensation via a-kassan.

- Nej, man har inte rätt till a-kassa. Men skulle man bli arbetslös efter att man deltagit i korttidsarbete finns det regler som innebär att man kan bortse från den tiden och få a-kassa grundad på den lön och arbetstid man hade innan sänkningen. I det här osäkra läget är det viktigt att se över vilket ekonomiskt skydd man har vid eventuell arbetslöshet. Och då är ju medlemskapet i a-kassan och en eventuell inkomstförsäkring från facket grunden för de flesta, säger Anna Glennert.

Mer information om vad som gäller om man skulle bli arbetslös efter att ha fått sin arbetstid och lön minskad efter ett regeringsbeslut om stöd för korttidsarbete finns här.


Skulle man bli arbetslös efter att fått arbetstid och lön minskade efter beslut om stöd för korttidsarbete gäller följande:

  • Man har inte har rätt till a-kassa om minskningen av arbetstid beror på att man deltar i korttidsarbete där arbetsgivaren har rätt till stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.
  • Tiden med stöd för korttidsarbete är överhoppningsbar om man skulle ansöka om a-kassa efteråt. Skulle den behövas för att kvalificera sig för a-kassa får den dock tillgodoräknas.

Läs mer om grundvillkoren för a-kassa här.


Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Anna Glennert
Försäkringsansvarig
anna.glennert@akademikernasakassa.se
072-229 90 21