Våren 2020 har många människor gått med i a-kassan, och många har redan blivit arbetslösa. För att täcka de ökade kostnader detta medför planerar vi nu för en höjning av medlemsavgiften från och med oktober 2020 med 35 kronor, från nuvarande 110 kronor till 140 kronor i månaden. Inget beslut är fattat ännu och det återstår också för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen att godkänna den nya avgiften.

På Akademikernas a-kassa jobbar vi alltid för att ha en så låg avgift som möjligt eftersom arbetslöshetsförsäkringen är en av de viktigaste försäkringar man har. Ett medlemskap i a-kassan innebär att man för en relativt låg avgift kan få en ekonomisk bastrygghet om man skulle bli arbetslös.

I Sverige finns det 25 a-kassor och Akademikernas a-kassa är den största med drygt 745 000 medlemmar. Det finns en a-kassa för alla och det är viktigt att man hittar en a-kassa där man känner sig trygg. I Akademikernas a-kassa kan den som är akademiker vara med hela sitt yrkesliv.

Varför höjs avgiften?

Regeringen har under våren höjt det högsta beloppet som man kan få i a-kassa de första 100 dagarna till 1 200 kronor, och från och med den 29 juni höjs även beloppet för de resterande dagarna i perioden till 1 000 kronor. Det här innebär att a-kassorna behöver betala in mer pengar till staten för att finansiera ersättningen. En bättre försäkring blir alltså något dyrare.

Vad ska avgiften täcka?

A-kassan finansieras dels genom en arbetsmarknadsavgift som arbetsgivare och egenföretagare betalar till staten, dels genom en avgift, så kallad finansieringsavgift, som a-kassorna betalar till staten. Finansieringsavgiftens storlek beror på hur hög den genomsnittligt utbetalda ersättningen är per medlem i a-kassan. A-kassornas medlemsavgifter ska täcka finansieringsavgiften och a-kassans administrationskostnader.