Med anledning av pandemin infördes flera nya regler under 2020. Vissa var tillfälliga, andra gäller tillsvidare. Här kommer en kort sammanfattning. Riksdagen sa den 16 december ja till fortsatt höjda ersättningsnivåer och fortsatt ändrat arbetsvillkor.

Karens

Från den 4 januari 2021 återinförs karenskravet. Det innebär att varje ersättningsperiod inleds med 6 obligatoriska karensdagar. 

Läs mer om karens

Arbetsvillkor

Antalet timmar som man måste ha arbetat för att uppfylla ett arbetsvillkor minskades under våren 2020 och minskningen gäller till och med 2022. För att uppfylla ett arbetsvillkor enligt huvudregeln räcker det nu med att man arbetat 60 timmar per månad under 6 av kvalifikationstidens 12 månader.

Medlemsvillkor

För medlemsmånader mars – december 2020 får sökande för varje medlemsmånad tillgodoräkna sig ytterligare tre medlemsmånader. Går man till exempel med i december 2020 räknas december som 4 månader. Från och med januari räknas varje månad återigen som en (1).

Korttidsarbete och korttidspermittering

Företagares möjligheter att ansöka om korrtidsstöd för sina anställda har förlängts till och med juni 2021. 

Läs mer om hur vi räknar ut ersättning

Grundersättning

Grundersättningen höjdes 2020 till 510 kr per dag före skatt. Detta kommer nu att gälla till utgången av december 2022. Det lägsta beloppet man kan få är 255 kr per dag.

Läs mer om hur vi räknar ut grundersättning

Inkomstbaserad ersättning

Under 2020 höjdes den förhöjda dagpenningen de första 100 ersättningsdagarna till 1200 kr per dag före skatt. Från dag 101 har den högsta dagpenningen höjts till 1000 kronor.

Det lägsta beloppet för inkomstbaserad ersättning är 255 kr per dag före skatt.

De höjningar som gjorts under 2020 kommer nu att gälla till och med 2022.

En sammanfattning om regelförändringarna 2020/2021 kan du läsa här