Från och med i dag, 13 april, gäller nya regler för a-kassan. Villkoren för att kunna få ersättning lättas upp och taket för hur mycket man kan få höjs. På Akademikernas a-kassa, som är den största a-kassan, har trycket ökat.

– Vi har haft en enorm tillströmning av nya medlemmar, över 20 000, och märker också av en ökad arbetslöshet. Många vill kunna känna sig trygga med att de kan få a-kassa nu när allt är så osäkert, säger Katarina Bengtson Ekström, chef för den största a-kassan Akademikernas a-kassa med 732 000 medlemmar.

Efter att regeringen presenterade de nya reglerna har rusningen till a-kassorna varit stor. Eftersom det kortare medlemskapet på tre månader räknas från den 1 mars var det många som ville hinna få in sin medlemsansökan senast den 31 mars. Bara under mars månad fick Akademikernas in 20 964 ansökningar, vilket kan jämföras med en vanlig månad när man får in ca 2 500. Flera medlemmar har också blivit arbetslösa och söker ersättning, i mars ökade ansökningarna om ersättning med cirka 30 procent jämfört med februari.

- Vi märker, som många andra, att det främst är de som haft tillfälliga anställningar och de som är företagare som söker hjälp hos oss nu, säger Katarina Bengtson Ekström.

Den 13 april träder nya regler i kraft som ska göra att fler omfattas av a-kassan. Antalet timmar man behöver ha arbetat för att ha rätt till a-kassa har sänkts från 80 till 60 timmar per månad i 6 månader, och det räcker med tre månaders medlemskap i en a-kassa för att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning. Man har också slopat karensdagarna och gjort förändringar som ska underlätta för företagare att få a-kassa. Taket för hur mycket man kan få i a-kassa höjs till 1 200 för de som får inkomstrelaterad a-kassa och 510 kr för de som får grundbelopp.

Mer om de nya reglerna hittar du här

Bli medlem i a-kassan