Nya regler i a-kassan från den 2 juli

Pensionsavdrag bara för den som faktisk får pension

Hittills har a-kassorna gjort pensionsavdrag för alla arbetslösa som tillerkänts pension.  Från och med den 2 juli kommer pensionsavdrag bara att göras när en person faktiskt tar ut pension. Ersättningsnivån kommer att ligga kvar på 80-procentsnivån istället för att sänkas till 65 procent som tidigare. För den som fått sänkt ersättningsnivå på grund av pension kommer den automatiskt att justeras tillbaka till 80 procent.

Kom ihåg att meddela oss om du tar ut pension, slutar att ta ut pension eller ändrar i ditt pensionsuttag.

Förtroendeuppdrag jämställs med arbete och kortare karens

För den som har ett förtroendeuppdrag som ger rätt till ledighet från anställning kommer arbete i förtroendeuppdraget att jämställas med arbete från och med 2 juli. Kontakta din a-kassa för mer information om vad som gäller vid förtroendeuppdrag.

Karensvillkoret sänks från sju till sex dagar för tid från och med 2 juli.