Vill du byta till Akademikernas a-kassa?

Skicka in en medlemsansökan för byte och signera med BankID så ordnar vi med bytet. Självklart tillgodoräknar vi medlemskapstiden från din förra a-kassa. Vi sköter bytet och du behöver varken kontakta din gamla a-kassa eller riskera att det blir glapp i medlemstiden.

Öppna medlemsansökan för byte

Bild på kvinna

Så här uppfyller man akademikerkravet

Det kostar 140 kronor i månaden att vara med hos oss. Om man är med i en a-kassa behöver vi bara veta att man är akademiker. Akademiker är man om man uppfyller något av följande:

  • Man har 180 högskolepoäng.
  • Man avslutade studierna före 2007 och har 120 akademiska poäng.
  • Man studerar just nu och har för avsikt att ta 180 högskolepoäng.
  • Man är medlem i ett Saco-förbund, Vårdförbundet eller har tidigare varit medlem hos oss.
  • Man har en utländsk högskoleutbildning som motsvarar 180 högskolepoäng. Kontakta oss!

Så här byter man

  • Fyll i medlemsansökan och signera med BankID. Du kan ange vilket konto du vill att vi ska dra avgiften från direkt.
  • Fortsätt att betala medlemsavgiften till din nuvarande a-kassa. När du får ett beslut från oss om att bytet är klart börjar du betala avgiften till oss istället.