Har du fått brev om ferielön?

Lärare

Om vi har uppgift om att du någon under det senaste året har arbetat som lärare, utreder vi om du har fått ferielön. Skicka in arbetsgivarintyg för hela läsåret, där finns alla uppgifter som behövs för utredningen. Om du inte har haft ferielön räcker det med en kopia av anställningsavtalet eller ett skriftligt intyg från skolan som styrker detta.

Ring oss måndag-fredag 9-16 eller mejla info@aea.se om du har frågor.

Mer om ferielön