15 maj: Ny regel för dig som arbetar deltid

Från den 15 maj kan man kombinera deltidsarbete och a-kassa i 60 veckor. Ändringen ska främja arbetslinjen och regeringen vill att deltidsarbetande ska kunna få ersättning lika länge som helt arbetslösa personer. Den nya regeln ger fler möjlighet att få a-kassa längre när man deltidsarbetar och är neutral för om man arbetar få eller många timmar per vecka.

Kassakortsveckan styr

Så här blir det för dig som den 15 maj har en pågående ersättningsperiod. Ersättning för dagar du varit arbetslös före den 15 maj kommer att räknas enligt nuvarande 75-dagarsregel. Ersättning för tid som du varit arbetslös efter den 15 maj kommer att räknas i hur många veckor du fått utbetalningar. Det är den tid du varit arbetslös som styr – inte när du ansöker om ersättning. Det spelar därför ingen roll när du skickar in dina kassakort.

Alla de deltidsdagar du fått före den 15 maj 2017 kommer att räknas om till deltidsveckor (60). Vi kommer att informera om hur detta ska gå till så snart det är klart.

99 % kan få a-kassa längre

Med den nya regeln har 99 procent av de som nu deltidsarbetar möjlighet att göra det längre med a-kassa. Det är personer som arbetar mycket varje vecka som får sin maximala tid som deltidsarbetslös något förkortad med den nya bestämmelsen: Idag kan personer som får a-kassa en dag i veckan få det i 75 veckor från och med den 15 maj kan de få ersättning i 60 veckor.